Kadavra Temini COVID-19 Önlemleri

4 MAYIS 2020,

Novus Sağlık Ürünleri olarak mücadele içerisinde olduğumuz bu dönemde siz değerli hekimlerimize ve hekim adaylarımıza eğitim ve araştırma amaçlı güvenilir donör kaynaklı Fresh Frozen ve Embalmed Kadavra ihtiyaçlarınızın teminine devam etmekteyiz. Bu doğrultuda alınan önlemler maksimum düzeyde olup hem kendi bünyemizde ve hem de donör bankamız Science Care kendi bünyesinde aynı titizlikle uygulanmaktadır. Kurs talepleri için ihtiyacınız olan kadavralar birkaç seferde tekrarlanan testler sonucunda uygunluğu belgelenmiş donörlerdir.

Science Care tarafından tarafımıza iletilen, COVID-19 pandemisine yönelik test ve çalışma basamaklarının geliştirildiğine yönelik onaylanmış bilgilendirme yazısını aşağıda paylaşıyoruz.

Science Care, COVID-19 olarak da adlandırılan yeni koronavirüs SARS-CoV-2’nin ilerlemesini izlemeye devam ederek, Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ve Amerikan Doku Bankaları Birliği’nin (AATB) güncellemelerini de günlük olarak inceleyerek prosedürlerinde ek güncelleme yapmaktadır.

Kadavra testi için COVID-19 PCR tabanlı testler mevcuttur; bu nedenle, yeni kabul edilen tüm donörleri, nazal veya nazofaringeal pamuk ile toplanan numuneler üzerinde PCR tabanlı teknoloji (SARS-CoV-2 BD MAX Sistemi) kullanarak test edilecektir.

Süreçle alakalı tarama ve araştırmalara yönelik mevcut en uygun kılavuz CDC’den alınmıştır. COVID-19 için Soruşturma Altındaki Kişilerin ölüm sonrası insan kalıntılarının işlenmesi ile ilgili olarak şunları tavsiye etmişlerdir:

Çoğu zaman, grip ve diğer solunum yolu patojenlerinin yayıldığı gibi; öksürük veya hapşırma yoluyla enfekte bir kişiden yakın temasla yayılmaktadır. Otopsi faaliyetleri, aerosol üretme prosedürlerinden kaçınmaya ve aerosol üretiminin muhtemel olması durumunda; uygun mühendislik kontrollerinin ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar’ın (KKE) kullanılmasını sağlamaya odaklanarak gerçekleştirilmelidir.

CDC’nin bu kalıntıları ele almak için önerilen KKE’ları şunlardır:

  • Potansiyel olarak enfeksiyöz materyallerle çalışırken steril olmayan, nitril eldivenler kullanılmalı,
  • Cildi kıran kesik, delinme ya da diğer yaralanma riskleri varsa, nitril eldivenlerin üzerine ağır hizmet eldivenleri takılması,
  • Cildi ve giysileri korumak için temiz, uzun kollu sıvıya dayanıklı veya geçirimsiz bir elbise giyilmesi,
  • Yüzü, gözleri, burnu ve ağzı enfeksiyöz vücut sıvılarının sıçramalarından korumak için plastik bir yüz siperi veya bir yüz maskesi ve gözlük kullanılması.

COVID-19 kapsamında yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda COVID-19 pandemisinin ölen kişilerin bedenleri yoluyla bulaştığına dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Bunlara ek olarak Science Care potansiyel olarak enfekte olmuş donörlerden gelen bağışları denetlemek için aşağıda yer alan ön tarama sorularını güncellemiştir. Bilinen riskli veya belirsiz riskli tüm donörleri bu soru taramasından geçirerek güvenliği maksimum düzeye çıkarmayı başarmaktalar. AATB tarafından sağlanan yönergeler de takip edilerek aşağıdaki güncellemeler çalışma basamaklarına eklenmiştir:

  1. Listelenen hastalıklardan herhangi biri için tanı konulmuş mu?: Kolera, veba, kuduz, SARS, su çiçeği, hemorajik ateş, Ebola, sarı humma, sıtma, chikungunya, dang, Zika, tifüs veya COVID-19 (yeni koronavirüs)?
  2. Donörün son 28 gün içinde belirlenemeyen bir sebepten açıklanamayan ateş, öksürük, nefes darlığı veya akut hastalık var mıydı?
  3. Donörün COVID-19 için bekleyen bir testi var mı? → EVET ise, REDDET
  4. Geçtiğimiz 28 gün içinde donör, eyaletlerinin dışında ya da uluslararası olarak bir seferde 10’dan fazla kişiden oluşan bir grupla ilişkilendirilmiş olabileceği seyahatlerde bulundu mu? → EVET ise, REDDET
  5. Geçtiğimiz 28 gün içinde donörün COVID-19’a maruz kalan veya teşhisi konan herhangi bir kişi ile yakın bir teması oldu mu? → EVET ise, REDDET

Yukarıda belirtildiği gibi Amerikan Doku Bankaları Birliği’nin (AATB) güncellemelerini günlük olarak takip edilerek çalışma basamaklarını güncellemektedirler. Çalışma basamaklarını da aynı şekilde tarafımızla paylaşıp sizlere ulaştırmamıza yardım etmekteler. Konuyla alakalı sorularınız ve detaylı bilgi için lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin.

FAHRİ KABADAYI

Genel Müdür – General Manager

fkabadayi@novusarge.com