Cadaver Supply and Courses

Novus Sağlık Ürünleri olarak kadavra temininde sizlere etkin hizmet sunmaktaki yaklaşımımızı; kalite, güvenilirlik ve hızlı erişilebilirlik üzerine kurduk. Tüm donör örneklerimiz Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na ve ABD Federal Yasaları’na, bağış esasına uygun, donöre saygı ve etik kurallar göz önünde bulundurularak temin edilmektedir.

İnsan kadavrasının temini tamamı 18 yaşını doldurmuş gönüllü bağışçılar yoluyla sağlanmaktadır. Bu kapsamda donör bankamız 145.000’in üzerindeki bağışçı sayısıyla Dünya’nın en büyük donör bankası konumundadır. Novus Sağlık Ürünleri olarak, donör bankamızın Türkiye’deki Tek Yetkili Distribütörü (Exclusive Distributor) olarak hizmet vermenin gururu içerisindeyiz.

 • Taze Donmuş Kadavra (Fresh Frozen Cadaver)
 • Tahnitli Kadavra (Embalmed Cadaver)
 • Patolojik Kadavra (Pathological Cadaver)
 • Gerçek İnsan Kemikleri ve İskeleti
 • Eğitim Simülasyonları
 • Kurs Organizasyon ve Planlaması

Anatomi Bilgisini İnsan Vücudu Üzerinde Uygulama Yaparak Geliştirmek Neden Faydalıdır?

İnsan anatomisinin öğrenilmesinin ve insan dokusunun kullanımının simülasyonlar, kitaplar ya da maketler aracılığı ile geliştirilmesindense gerçek vücut üzerinde çalışılmasının daha faydalı olduğunu bildiğimizden, kadavraların; donöre saygı ve etik kurallara uygun koşullarda ülkemize getirilmesini sağlayarak Türk tıp camiasının hizmetine sunmaktayız. Bu amaç doğrultusunda temin ettiğimiz bazı örnekleri aşağıdaki listede görebilirsiniz.

 • Taze Donmuş Kadavra (Fresh Frozen Cadaver)
 • Tahnitli Kadavra (Embalmed Cadaver)
 • Patolojik Kadavra (Pathological Cadaver)
 • Gerçek İnsan Kemikleri ve İskeleti
 • Tam vücut (Whole Body)
 • Baş (Cephalus)
 • Gövde (Torso)

Donör Güvenilirliği

 • Bütün donör örnekleri Kaynak Donör Bankası American Association of Tissue Banks (AATB) tarafından akreditasyon sertifikasına sahiptir.
 • Bütün donör örnekleri HIV1, HBV, HCV açısından Nükleik Asit (NAT) testi ile taranmıştır.
 • Bütün donör örnekleri HIV1-2, Hepatit B yüzey antijeni, Hepatit C virüs antikoru açısından serolojik olarak taranmıştır.
 • Tüm serolojik testler CLIA onaylı laboratuvarlarda yapılmıştır.

Kurs Organizasyonu

Canlı doku üzerinde uygulama pratiğinizi arttırmak ve bilimsel projelerinize ve eğitim faaliyetlerinize fayda sağlayabilmemiz adına sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Yürütmek istediğiniz bilimsel projeleriniz ve eğitim faaliyetleriniz için istediğiniz özelliklerdeki kadavraları ya da dokuları donöre saygı ve etik kurallara uygun koşullarda ülkemize getirilmesini Türkiye’nin Tek Yetkili Distribütör’ü (Exclusive Distributor) olarak temin etmenin gururunu sizlerle paylaşıyor ve çalışmalarınıza katkı sağlamayı devam ettirmeyi temenni ediyoruz.

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler