ClaroNAV NaviENT KBB Navigasyon Sistemi

claronav-1

NaviENT, bilgisayarlı bir cerrahi navigasyon sistemi olup, hastanın önceden çekilmiş bir BT taraması vasıtasıyla çıkarılmış kafatası haritası üzerinde, kullanılan cerrahi aletin ucunun yerini dinamik olarak göstererek endoskopik sinüs ve trans-nazal kafa tabanı cerrahisine rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır.

NaviENT kullanımı, stereotaktik cerrahinin kullanımının uygun olabileceği ve anatomik görüntülere göre kafatası gibi rijit bir anatomik yapının referans olarak belirlenebileceği klinik durumlarda endikedir.

Kolay, Ekonomik, Güvenilir KBB Navigasyonu

Endoskopik görüşün kısıtlı olması nedeniyle cerrahların ilgili anatomik yapıları doğru olarak tanımlamalarında yardımcı olan ve FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) ve kafa tabanı cerrahisini asiste etmek için kullanılan navigasyon sistemi oldukça yararlı olarak benimsenmiştir.

NaviENT’in herbir cerrahi girişim için kurulumu yalnızca dakikalar alır ve hastaya anestezi verilirken veya hatta cerrahinin ortasında bile tamamlanabilir. Veri yüklenir, bant izleyici hastanın alnına yapıştırılır ve kayıt aracının birkaç hareketiyle kayıt tanımlanır.

NaviENT mevcut en güvenilir ve doğru izlem teknolojisine sahiptir: Optik Üçleme

Optik izleyiciler, elektromanyetik izleyicilerin aksine metal cisim veya çevresel elektromanyetik alan varlığından etkilenmez. Sistem eşsiz bir biçimde kalıcı markırları da izler, bu da bakım veya değişim gerektirmez. NaviENT’te optik izleyici dışında bulunan tek elektronik cihaz, kompakt ve güvenilir Apple Laptop’tur. Katlanan küçük gövdesi sıkışık bir oda dahil her ortama uyum sağlar. Navigasyon ekranı, endoskop ve gövdesine fiziksel veya elektronik entegrasyona gerek kalmaksızın endoskobun ekranına görsel olarak entegre olur.

Medya

Dokümanlar