Contact Information

Novus Sağlık Ürünleri Ar-Ge Danışmanlık

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 274 B Blok Daire: 100 06510
Çankaya /Ankara/ TURKEY

Phone: +90 312 241 50 90
Fax: +90 312 241 50 91
E-Mail: info@novusarge.com