Rinoloji ve Endoskopik Kafa Kaidesi Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu

NOVUS Sağlık Ürünleri  KBB-BBC Derneği’nin düzenlemiş olduğu, 2016-2017 Dönemi RİNOLOJİ VE ENDOSKOPİK KAFA KAİDESİ TAZE DONMUŞ KADAVRA DİSEKSİYON KURSU’nda…

TOBB ETÜ Anatomi Laboratuvarı – ANKARA

Kurs Direktörü:
Prof. Dr. Sabri Uslu

Kurs Direktör Yardımcısı:
Doç. Dr. Emel Çadallı Tatar

Yorumla